Verhuizen WordPress website

Soms is het nodig om een website te verhuizen. Misschien alleen maar naar een andere server. Maar het kan ook zijn dat daarbij de domeinnaam wijzigt. Als je mij de website laat verhuizen, heb je er geen omkijken naar. Maar als je het zelf wilt doen, volgt hier mijn ‘Tip en Truc’.

In principe verloopt een verhuizing altijd op vergelijkbare wijze: downloaden van de oude server, installeren op de nieuwe server, instellingen wijzigen en controleren. Maar het verhuizen wordt soms makkelijk gemaakt door het platform waarop de website is gehost. Wij gebruiken een platform dat wordt ondersteund door cPanel. Bij verhuizen van cPanel naar cPanel ondersteunde servers kun je bij het verhuizen gebruikmaken van Backup-functionaliteit.

Voorbereiden en installeren

 • Download de bestanden van de oude WordPress installatie (of maak een backup via cPanel).
 • Exporteer de MySQL-database van de oude server via phpMyAdmin (of maak een backup via cPanel).
 • Installeer de bestanden op de nieuwe server en importeer de MySQL-database.
 • Installeer eventuele beveiligingscetrificaten (SSL) opnieuw.
 • Verhuis je ook de e-mail?  Dan moet je ook de e-mailinstellingen van de oude server overzetten (e-mailacounts, doorstuurders en dergelijke).

Instellingen WordPress wijzigen

 • Open het bestand wp-config.php en kijk naar de instellingen van de MySQL-database. Noteer de DB_NAME, DB_USER en DB_PASSWORD
 
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // 
/** The name of the database for WordPress */ 
define('DB_NAME', 'uwdatabasenaam'); 

/** MySQL database username */ 
define('DB_USER', 'uwdatabasegebruikersnaam'); 

/** MySQL database password */ 
define('DB_PASSWORD', 'uwdatabasegebruikerswachtwoord'); 

/** MySQL hostname */ 
define('DB_HOST', 'localhost');
 
 • Ga op de nieuwe server naar de functionaliteit om MySQL-databases te bewerken. Voeg een gebruiker toe met de naam van de DB_USER en zijn DB_PASSWORD.
 • Koppel de gebruiker aan de database met de DB_NAME. Mogelijk is de naam van de database wat gewijzigd bij het importeren. Ken deze gebruiker de alle rechten toe voor deze database.
 • Als de naam van de MySQL-database is gewijzigd bij de verhuizing, pas dan de DB_NAME aan in het bestand wp-config.php. Wijzig ook in wp-config.php de naam van de WP_TEMP_DIR, mocht deze instelling aanwezig zijn.
 • Wijzig je ook de domeinnaam van de website? Voeg dan aan wp-config.php de volgende code toe met uw nieuwe domeinnaam:
 
define('WP_HOME','http://www.nieuwenaam.nl');
define('WP_SITEURL','http://www.nieuwenaam.nl'); 

DNS en controleren

 • Jouw website is nu verhuisd naar de nieuwe server. Is de domeinnaam gelijkgebleven? Dan moet je de DNS-instellingen van de domeinnaam wijzigen en deze laten verwijzen naar de nieuwe server. Het kan soms tot maximaal 24 uur duren voordat bezoekers de verhuisde website zien. Verwijder daarom niet meteen je oude website.
 • Als de nieuwe website getoond wordt kun je controleren of alles nog werkt.
 • Let ook nog even op de e-mailinstellingen als je mail laat verzenden via SMTP.
 • Als de server ook gebruikmaakt van automatisch script-beheer zoals Softaculous, moet u de instellingen daarvan ook controleren, zoals de directory. Eventuele latere updates kunt u dan via Softaculous laten afhandelen.

Domeinnaam wijzigen

Als het goed is werkt de website nu wel onder de nieuwe domeinnaam, maar niet alle oude instellingen zijn automatisch gewijzigd. Onder de motorkap vind je nog veel verwijzingen naar de oude domeinnaam, zoals bij afbeeldingen. Om alle referenties naar de oude domeinnaam te verwijderen, kun je zelf de MySQL-database wijzigen, maar dat is risicovol. Veel instellingen zijn opgenomen in een codering. Dat betekent dat je niet alleen de oude domeinnaam moet wijzigen, maar meer moet aanpassen. Er zijn daarom plugins die deze wijzigingen geautomatiseerd doen. Ik gebruik hiervoor: Search and Replace

Let op! Deze instructie geldt niet voor multisites (netwerksites) van WordPress. Daarover later meer.