Privacy statement

Home » Algemene voorwaarden » Privacy statement

FORTE web publishing (FORTE) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens FORTE wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt FORTE (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt FORTE?

FORTE verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt via e-mail. We kunnen de inhoud van de e-mails bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

FORTE verwerkt persoonsgegevens om zijn diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam. Ook heeft FORTE gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaren wij (of onze sub-verwerkers) je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd.

FORTE maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren en voor sociale media. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

FORTE maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult FORTE een rol als tussenpersoon. Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan registrars zoals Versio en Neostrada. Zij verwerken je aanvraag bij de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal FORTE je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze registrars doorgeven.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan FORTE het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt FORTE onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat FORTE gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt FORTE vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van een eventuele nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Je kunt contact met ons opnemen via info@forte.nl om van je rechten gebruik te maken.

Beveiliging

FORTE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. FORTE schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Sub-verwerkers van FORTE kunnen wettelijk verplicht zijn om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

 

Wijziging van Privacy Statement

FORTE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Stuur een berichtje

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw nieuwe website? Vul dan dit webformulier in. 

FORTE web publishing
Hartingstraat 254
3511 HV  UTRECHT
Tel: +31 30 743 56 68
E-mail: info@forte.nl

    © FORTE web publishing
    KvK: 08095495 | BTW: NL001406492B48